źródło: www.instagram.com/muradosmann                             źródło: www.instagram.com/lucialitman                     źródło: www.instagram.com/brosbeingbasic

Wspierają nas doświadczeniem

SEM / Adwords:
www.mkgroup.pl

PR a marketing – poznaj różnice

Nie mylmy PR z marketingiem!

 

Apel zawarty w tym tytule kierowany jest zarówno do odbiorców przekazów, jak i przedsiębiorców. Zasadniczą różnicę pomiędzy PR a marketingiem widać już na etapie definiowania tych pojęć.

 

Marketing jest to szereg procesów, które koncentrują się na funkcji sprzedażowej przedsiębiorstwa. Głównymi wyznacznikami marketingu jest popyt i podaż na produkty i usługi. Marketing jest nastawiony na potrzeby i pragnienia ludzi, które chce stymulować, którymi manipuluje, a które wyrażają się w popycie. Marketing zmierza do zawarcia transakcji kupna – sprzedaży.

 

Public Relations – to działania o znacznie szerszym zasięgu, są sposobem na realizację misji i wizji przedsiębiorstwa. To strategii poznawania opinii odbiorców, modyfikowania wizerunku i działań firmy, tak by zyskać przychylność klientów i potencjalnych klientów. PR oparty jest na potrzebie informowania i bycia informowanym. W PR liczą się rzetelne informacje, które mają budować zaufanie społeczne i dobrej opinii o marce.